בטיחות וכללים חשובים

  1. יש להפעיל את המלחם אך ורק על פי ההוראות
  2. יש לטעון את המטען בכבל המצורף בחיבור USB תקני בלבד
  3. יש לעבוד במשטח עבודה נקי ללא חומרים דליקים בסביבה כגון ניירות או מוצרי פלסטיק
  4. יש להקפיד להניח את המלחם בבסיס המצורף כאשר אינו בשימוש
  5. יש להרחיק את ראש המלחם מחלקי גוף שלך או של הסובבים אותך
  6. יש להרחיק מילדים
  7. אין לעבוד בסביבה רטובה
  8. לפני הפעלה ראשונית חובה לעבור את מבחן הבטיחות לשימוש במלחם